Home Page

Clwb Yr Urdd

Clwb yr Urdd meet in the hall pob Dydd Llun after school from 3.30 p.m to 4.15 p.m.

Diolch

Mrs. Drane

We love to chwarae gemau yn y Clwb. 

Mae'n hwyl! It's so much fun.  


Top