Home Page

Welsh

Spring Term

This term we will be focusing on the the following sentence patterns

 

 

Geirfa – Vocabulary

Cystrawennau – Sentence Patterns

rhaglenni comedi

rhaglenni chwaraeon

rhaglenni plant

rhaglenni cwis

rhaglenni newyddion

rhaglenni gwyliau

rhaglenni natur

rhaglenni garddio

rhaglenni coginio

rhaglenni cart┼Án

 

mae’n ddoniol

mae’n ddiddorol

mae’n sbwriel

mae’n ddiflas

 

maen nhw’n ddoniol

maen nhw’n ddiddorol

maen nhw’n gyffrous

maen nhw’n wych.

maen nhw’n arswydus.

maen nhw’n sbwriel.

maen nhw’n ddiflas.

maen nhw’n wirion.

 

 

am naw o’r gloch

am hanner awr wedi

am chwarter wedi

am chwarter i

neithiwr

nos Sadwrn

 

 

comedy programmes

sports programmes

children’s programmes

quiz programmes

news programmes

holiday programmes

nature programmes

gardening programmes

cookery programmes

cartoon programmes

 

it’s funny

it’s interesting

they’re rubbish.

they’re boring.

 

they’re funny.

they’re interesting.

they’re exciting.

they’re great.

they’re terrifying.

they’re rubbish.

they’re boring.

they’re silly.

 

 

at nine o’clock

at half past

at quarter past

at quarter to

last night

on Saturday night

 

 

Revise

Dw i’n hoffi ……                                                          I like ….

Dw i ddim yn hoffi ….                                                I don’t like ….              

Wyt ti’n hoffi  … ?                                                    Do you like …?

Ydw, dw i’n hoffi  …. .                                                Yes, I like …

Nag ydw, dw i ddim yn hoffi  ……                               No, I don’t like ….

                 

New

Beth wyt ti’n fwynhau gwylio?

What do you enjoy watching?

Dw i’n mwynhau gwylio … achos mae’n …

I enjoy watching … because it’s …

Dw i ddim yn mwynhau gwylio …achos mae’n …

I don’t enjoy watching … because it’s …

Dw i’n mwynhau gwylio ... ond dw i ddim yn mwynhau gwylio ...

I enjoy watching ... but I don’t enjoy watching ...

 

Wyt ti’n mwynhau ...?                                             Do you enjoy ... ?

Ydw, dw i’n mwynhau ...                                          Yes, I enjoy ...

Nag ydw, dw i ddim yn mwynhau ...                        No, I don’t enjoy ...

 

Dw i’n dwlu ar  .... achos maen nhw’n ….

I love … because they are ….

Mae’n gas ‘da fi   ... achos maen nhw’n ….

I hate … because they are …

Mae’n well ‘da. fi  … achos maen nhw’n … .

I prefer … because they are …

Dw i’n dwlu ar raglenni comedirhaglenni plant achos maen nhw’n wirion.

I love comedy programmes and children’s programmes because they are silly.

 

Fy hoff raglan deledu ydy Sponge Bob achos mae’n ddoniol.

My favourite TV progamme is because it’s funny.

 

Fy hoff gymeriad ydy Ron Weasley achos mae e’n gyffrous.

My favourite character is Ron Weasley because he is exciting.

 

Fy hoff gymeriad ydy Hermione Granger achos mae hi’n glyfar iawn.

My favourite character is Hermione Granger because she is very clever.               

 

Pa ddydd?                                                        Which day?

Mae hi’n amser … .                                           It is … time.

Beth welaist ti ar y teledu?                            What did you see on television?

 

Gwelais i  …                                                     I saw …

Welaist ti … ?                                                 Did you see … ?

Do / Naddo                                                    Yes / No

Do. Roedd e’n … .                                            Yes. It was …

Roedd e’n ….                                                   He was …

Roedd hi’n …                                                  She was ….

Naddo, gwelais i  …                                        No, I saw …

 

 

Extension

Beth welaist ti ar y teledu ddoe / neithiwr?

What did you see on the television yesterday / last night?

Gwelais i … ar y teledu am … ddoe / neithiwr.

I saw … on the television at … yesterday / last night.

 

Dw i’n cytuno.                                                 I agree.

Dw i’n anghytuno.                                            I disagree.

 

 


Top